Imię i Nazwisko: dr hab. prof. UJK Małgorzata Jankowska-Błaszczuk
Lokalizacja:Uniwersytecka 7
Numer pokoju:229
Telefon:41 349 6346
Adres email: malgorzata.jankowska-blaszczuk@ujk.edu.pl
<<< cofnij

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
© 2021