Imię i Nazwisko: mgr Anna Jantarska
Lokalizacja:Uniwersytecka 17
Numer pokoju:228
Studium Języków Obcych
Telefon:41 349 6808
Adres email: anna.jantarska@ujk.edu.pl
<<<cofnij

© Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach