Imię i Nazwisko: dr Jacek Jaźwierski
Lokalizacja:Podklasztorna 117 - PS
Numer pokoju:14
Adres email: jacek.jazwierski@ujk.edu.pl
<<< cofnij

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
© 2022