Imię i Nazwisko: dr Jacek Jaźwierski
Lokalizacja:Podklasztorna 117 - PS
Numer pokoju:14
Instytut Sztuk Wizualnych
Adres email: jacek.jazwierski@ujk.edu.pl
<<<cofnij

© Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach