Imię i Nazwisko: mgr Michał Jas
Lokalizacja:Uniwersytecka 17
Numer pokoju:168
Telefon:41 349 7138
Adres email: michal.jas@ujk.edu.pl
<<< cofnij

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
© 2023