Imię i Nazwisko: dr hab. Jolanta Kępa-Mętrak
Lokalizacja:Uniwersytecka 17
Numer pokoju:224
Telefon:41 349 7145
Adres email: jolanta.kepa-metrak@ujk.edu.pl
<<< cofnij

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
© 2020