Imię i Nazwisko: mgr inż. Cezary Juszczyk
Lokalizacja:Uniwersytecka 19
Numer pokoju:4.10
Telefon:41 349 6226
Adres email: cezary.juszczyk@ujk.edu.pl
<<< cofnij

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
© 2023