Imię i Nazwisko: dr Jadwiga Kamińska
Lokalizacja:Uniwersytecka 21
Numer pokoju:2.12
Pion Rektora
Telefon:41 349 20
Adres email: jadwiga.kaminska@ujk.edu.pl
<<<cofnij

© Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach