Imię i Nazwisko: mgr Olga Kalińska
Lokalizacja:Uniwersytecka 19
Numer pokoju:4.16
Telefon:41 349 6201
Adres email: olga.kalinska@ujk.edu.pl
<<< cofnij

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
© 2023