Imię i Nazwisko: dr Anna Kanarek-Równicka
Lokalizacja:Uniwersytecka 15
Numer pokoju:CPiB 2/17
Adres email: anna.kanarek-rownicka@ujk.edu.pl
<<< cofnij

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
© 2023