Imię i Nazwisko: dr hab. Szymon Kazusek
Lokalizacja:Żeromskiego 5 - Rektorat
Numer pokoju:51
Instytut Historii
Telefon:41 349 7313
Adres email: szymon.kazusek@ujk.edu.pl
<<<cofnij

© Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach