Imię i Nazwisko: dr hab. prof. UJK Olena Karlova
Lokalizacja:Uniwersytecka 7
Numer pokoju:462
Telefon:41 349 6256
Adres email: olena.karlova@ujk.edu.pl
<<< cofnij

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
© 2023