Imię i Nazwisko: dr Eliza Koszyka
Lokalizacja:Uniwersytecka 7
Numer pokoju:B208
Telefon:41 349 7115
Adres email: eliza.koszyka@ujk.edu.pl
<<< cofnij

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
© 2020