Imię i Nazwisko: dr Katarzyna Kita-Wałęka
Lokalizacja:Uniwersytecka 15
Numer pokoju:2/18
Instytut Nauk Prawnych
Telefon:41 349 6529
Adres email: katarzyna.kita-waleka@ujk.edu.pl
<<<cofnij

© Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach