Imię i Nazwisko: dr Izabela Kiełtyk-Zaborowska
Lokalizacja:Słowackiego 114/118 - budynek dydaktyczny A
Numer pokoju:7,117
Telefon:44 732 7403
Drugi telefon:44 732 7404
Adres email: izabela.kieltyk-zaborowska@ujk.edu.pl
<<< cofnij

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
© 2023