Imię i Nazwisko: mgr Anna Klimaszewska
Lokalizacja:Uniwersytecka 19
Numer pokoju:2.35
Biblioteka Uniwersytecka
Telefon:41 349 7164
Drugi telefon:41 349 7186
Adres email: anna.klimaszewska@ujk.edu.pl
<<<cofnij

© Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach