Imię i Nazwisko: dr hab. prof. UJK Iwona Kiniorska
Lokalizacja:Uniwersytecka 7
Numer pokoju:415A
Telefon:41 349 6405
Adres email: iwona.kiniorska@ujk.edu.pl
<<< cofnij

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
© 2022