Imię i Nazwisko: Andrzej Kowalski
Lokalizacja:Uniwersytecka 17
Numer pokoju:Portiernia
Telefon:41 349 6899
Adres email: andrzej.kowalski@ujk.edu.pl
<<< cofnij

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
© 2020