Imię i Nazwisko: mgr Justyna Kołodziejska
Lokalizacja:Uniwersytecka 21
Numer pokoju:2.11
Telefon:41 349 6820
Adres email: justyna.kolodziejska@ujk.edu.pl
<<< cofnij

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
© 2022