Imię i Nazwisko: mgr Justyna Kołodziejczyk
Lokalizacja:Uniwersytecka 7
Numer pokoju:B208
Telefon:41 349 7120
Adres email: justyna.kolodziejczyk@ujk.edu.pl
<<< cofnij

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
© 2021