Imię i Nazwisko: mgr Marta Kołomańska
Lokalizacja:Uniwersytecka 19
Numer pokoju:2.35
Telefon:41 349 7164
Adres email: marta.kolomanska@ujk.edu.pl
<<< cofnij

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
© 2021