Imię i Nazwisko: dr Iwona Kopacz-Wyrwał
Lokalizacja:Uniwersytecka 7
Numer pokoju:414
Instytut Geografii i Nauk o Środowisku
Telefon:41 349 6395
Adres email: iwona.kopacz@ujk.edu.pl
<<<cofnij

© Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach