Imię i Nazwisko: mgr Maria Kopeć
Lokalizacja:Uniwersytecka 17
Numer pokoju:40
Telefon:41 349 6835
Adres email: maria.kopec@ujk.edu.pl
<<< cofnij

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
© 2021