Imię i Nazwisko: prof. dr hab. Tadeusz Kosztołowicz
Lokalizacja:Uniwersytecka 7
Numer pokoju:257a
Instytut Fizyki
Telefon:41 349 6447
Adres email: tadeusz.kosztolowicz@ujk.edu.pl
<<<cofnij

© Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach