Imię i Nazwisko: dr Eliza Koszyka
Lokalizacja:Uniwersytecka 17
Numer pokoju:270
Instytut Literaturoznawstwa i Językoznawstwa
Telefon:41 349 7115
Adres email: eliza.koszyka@ujk.edu.pl
<<<cofnij

© Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach