Imię i Nazwisko: dr Judyta Bąk
Lokalizacja:Uniwersytecka 7
Numer pokoju:557
Katedra Matematyki
Telefon:41 349 6277
Adres email: judyta.bak@ujk.edu.pl
<<<cofnij

© Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach