Imię i Nazwisko: mgr Aneta Kozłowska
Lokalizacja:Uniwersytecka 7
Numer pokoju:A413
Telefon:41 349 6436
Adres email: aneta.kozlowska@ujk.edu.pl
<<< cofnij

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
© 2022