Imię i Nazwisko: dr hab. prof. UJK Sławomir Koziej
Lokalizacja:Krakowska 11 - WP
Numer pokoju:317
Instytut Pedagogiki
Telefon:41 349 6773
Adres email: slawomir.koziej@ujk.edu.pl
<<<cofnij

© Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach