Imię i Nazwisko: Bartłomiej Kowalczyk
Lokalizacja:Uniwersytecka 7
Numer pokoju:A6
Telefon:41 349 6505
Adres email: bartlomiej.kowalczyk@ujk.edu.pl
<<< cofnij

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
© 2022