Imię i Nazwisko: Piotr Kowalski
Lokalizacja:Uniwersytecka 19
Numer pokoju:1.16
Telefon:41 349 7180
Adres email: piotr.kowalski@ujk.edu.pl
<<< cofnij

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
© 2023