Imię i Nazwisko: prof. zw. dr hab. Wiesław Krajka
Lokalizacja:Uniwersytecka 17
Numer pokoju:229
Telefon:41 349 6809
Adres email: wieslaw.krajka@ujk.edu.pl
<<< cofnij

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
© 2023