Imię i Nazwisko: mgr inż. Karol Królikowski
Lokalizacja:Uniwersytecka 7
Numer pokoju:Dziekanat, pok.106D
Telefon:41 349 6240
Adres email: karol.krolikowski@ujk.edu.pl
<<< cofnij

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
© 2021