Imię i Nazwisko: dr Karina Krzciuk
Lokalizacja:Uniwersytecka 7
Numer pokoju:C401
Adres email: karina.krzciuk@ujk.edu.pl
<<< cofnij

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
© 2021