Imię i Nazwisko: mgr inż. Karol Królikowski
Lokalizacja:Uniwersytecka 19
Numer pokoju:4.14
Telefon:41 349 6210
Adres email: karol.krolikowski@ujk.edu.pl
<<< cofnij

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
© 2023