Imię i Nazwisko: dr hab. prof. UJK Henryk Królikowski
Lokalizacja:Podklasztorna 117 - PS
Numer pokoju:4
Telefon:41 349 6653
Adres email: henryk.krolikowski@ujk.edu.pl
<<< cofnij

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
© 2023