Imię i Nazwisko: dr hab. prof. UJK Małgorzata Krzysztofik
Lokalizacja:Uniwersytecka 7
Numer pokoju:C218
Telefon:41 349 7101
Adres email: malgorzata.krzysztofik@ujk.edu.pl
<<< cofnij

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
© 2021