Imię i Nazwisko: dr Janusz Krywult
Lokalizacja:Uniwersytecka 7
Numer pokoju:156
Telefon:41 349 6485
Adres email: janusz.krywult@ujk.edu.pl
<<< cofnij

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
© 2023