Imię i Nazwisko: dr Karina Krzciuk
Lokalizacja:Uniwersytecka 7
Numer pokoju:C411
Telefon:41 349 7009
Adres email: karina.krzciuk@ujk.edu.pl
<<< cofnij

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
© 2023