Imię i Nazwisko: mgr Marek Białas
Lokalizacja:Uniwersytecka 19
Numer pokoju:1.16
Telefon:41 349 7179
Adres email: marek.bialas@ujk.edu.pl
<<< cofnij

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
© 2023