Imię i Nazwisko: Małgorzata Laszczyk
Lokalizacja:Słowackiego 114/118 - Filia budynek 1
Numer pokoju:
Telefon:44 732 7422
Adres email: malgorzata.laszczyk@ujk.edu.pl
<<< cofnij

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
© 2022