Imię i Nazwisko: dr Małgorzata Kwaśniewska
Lokalizacja:Krakowska 11 - WP
Numer pokoju:227
Instytut Pedagogiki
Telefon:41 349 6771
Adres email: malgorzata.kwasniewska@ujk.edu.pl
<<<cofnij

© Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach