Imię i Nazwisko: mgr Jarosław Białek
Lokalizacja:Uniwersytecka 17
Numer pokoju:39
Studium Języków Obcych
Telefon:41 349 6834
Adres email: jaroslaw.bialek@ujk.edu.pl
<<<cofnij

© Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach