Imię i Nazwisko: mgr Magdalena Białogońska
Lokalizacja:Podklasztorna 117 - PS
Numer pokoju:2
Telefon:41 349 6680
Adres email: magdalena.bialogonska@ujk.edu.pl
<<< cofnij

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
© 2023