Imię i Nazwisko: dr hab. prof. UJK Oleg Leszczak
Lokalizacja:Uniwersytecka 17
Numer pokoju:130
Telefon:41 349 7126
Adres email: oleg.leszczak@ujk.edu.pl
<<< cofnij

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
© 2021