Imię i Nazwisko: dr Łukasz Lechowicz
Lokalizacja:Uniwersytecka 7
Numer pokoju:D8
Telefon:41 349 6121
Adres email: lukasz.lechowicz@ujk.edu.pl
<<< cofnij

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
© 2023