Imię i Nazwisko: mgr Alicja Lewicka
Lokalizacja:Uniwersytecka 17
Numer pokoju:228
Instytut Literaturoznawstwa i Językoznawstwa
Telefon:41 349 6808
Adres email: alicja.lewicka@ujk.edu.pl
<<<cofnij

© Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach