Imię i Nazwisko: dr Aleksander Lamża
Lokalizacja:Uniwersytecka 7
Numer pokoju:A110
Telefon:41 349 6285
Adres email: aleksander.lamza@ujk.edu.pl
<<< cofnij

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
© 2022