Imię i Nazwisko: dr hab. prof. UJK Aleksandra Lubczyńska
Lokalizacja:Uniwersytecka 17
Numer pokoju:159
Telefon:41 349 7149
Adres email: aleksandra.lubczynska@ujk.edu.pl
<<< cofnij

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
© 2021