Imię i Nazwisko: prof. dr hab. Grażyna Legutko
Lokalizacja:Uniwersytecka 7
Numer pokoju:C421
Telefon:41 349 7122
Adres email: grazyna.legutko@ujk.edu.pl
<<< cofnij

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
© 2022