Imię i Nazwisko: dr Mariusz Lubczyński
Lokalizacja:Uniwersytecka 19
Numer pokoju:3.32
Biblioteka Uniwersytecka
Telefon:41 349 7175
Adres email: mariusz.lubczynski@ujk.edu.pl
<<<cofnij

© Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach