Imię i Nazwisko: mgr inż. Paweł Biedroń
Lokalizacja:Uniwersytecka 15
Numer pokoju:120
Telefon:41 349 6606
Adres email: pawel.biedron@ujk.edu.pl
<<< cofnij

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
© 2023