Imię i Nazwisko: dr Sylwester Łodej
Lokalizacja:Uniwersytecka 17
Numer pokoju:131
Instytut Literaturoznawstwa i Językoznawstwa
Telefon:41 349 6807
Adres email: sylwester.lodej@ujk.edu.pl
<<<cofnij

© Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach