Imię i Nazwisko: mgr Iwona Łutczyk-Kołodziej
Lokalizacja:Uniwersytecka 15
Numer pokoju:119
Telefon:41 349 6519
Adres email: iwona.lutczyk-kolodziej@ujk.edu.pl
<<< cofnij

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
© 2022