Imię i Nazwisko: mgr inż. Paweł Biedroń
Lokalizacja:Uniwersytecka 15
Numer pokoju:120 B
Sekcja Utrzymania Teleinformatycznej Infrastrukt. Wydziałów
Telefon:41 349 6606
Adres email: pawel.biedron@ujk.edu.pl
<<<cofnij

© Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach